ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Εκδήλωση THEASIS

Στις 30 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» εκδήλωση που διοργάνωσε η THEASIS, για λογαριασμό της PROCTER & GAMBLE, με θέμα την παρουσίαση της στρατηγικής σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).