ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Τελετή βράβευσης αριστούχων από την Eurobank EFG

Στις 13 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Αντιγόνη και στο φουαγέ του ισογείου εκδήλωση της Eurobank EFG, που αφορά τη βράβευση των αριστούχων μαθητών του νομού Αττικής. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγιών της Τράπεζας «Η μεγάλη στιγμή για την Παιδεία». Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο συνεχίζεται για όγδοη χρονιά, επιβραβεύει τον πρώτο αριστούχο απόφοιτο σε καθένα από τα 1.700 περίπου γενικά και επαγγελματικά λύκεια που λειτουργούν στη χώρα με τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, στη φετινή εκδήλωση της Αθήνας βραβεύτηκαν 395 παιδιά από τα 516 γενικά και επαγγελματικά λύκεια του νομού Αττικής.

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).