ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Παρουσίαση της έκδοσης του ΙΜΕ «Γέφυρα Ελπίδας - Ημέρες Εθελοντισμού»

Την Τετάρτη 12 Μαΐου 2010 παρουσιάστηκε στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» (Αίθουσα Ιφιγένεια) το νέο βιβλίο της κυρίας Ρέας Ποταμίτη «Γέφυρα Ελπίδας - Ημέρες Εθελοντισμού», έκδοσης ΙΜΕ. Το βιβλίο καταγράφει το χρονικό των σαράντα χρόνων λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Αντλεριανής Ψυχολογίας (Ε.Ε.Α.Ψ.), αλλά και απασχόλησης της συγγραφέως με την εθελοντική εργασία κοινωνικής προσφοράς. Παρουσιάζει με μοναδικό τρόπο τις συγκλονιστικές εμπειρίες που έζησε η συγγραφέας, στο πλαίσιο του εθελοντισμού, σε χώρους κοινωνικής εργασίας, και κυρίως στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Κοριτσιών. Για το βιβλίο μίλησαν η κυρία Φιφή Βερβελίδου, ψυχολόγος, και η κυρία Αλέκα Σακαλή, ειδική σε θέματα εθελοντισμού, ενώ αποσπάσματα διάβασε ο ηθοποιός κύριος Κώστας Γιαλίνης.copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).