ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Εκδηλώσεις

Στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» φιλοξενούνται ποικίλες εκδηλώσεις, από παρουσιάσεις βιβλίων και κινηματογραφικών ταινιών, έως συνεντεύξεις Τύπου, εκθέσεις αλλά και εταιρικές διοργανώσεις, στις οποίες αξιοποιείται η τεχνολογική υποδομή του «Ελληνικού Κόσμου».
copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).