ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 

 
 
Ημερίδα με θέμα «Πράσινη επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη»

Στις 31 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ιφιγένεια Β' του «ΘΕΑΤΡΟΝ» ημερίδα με θέμα «Πράσινη επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη». Στην εκδήλωση συμμετείχαν εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και  της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Η ημερίδα αποτελούνταν από τρία μέρη: Το πρώτο μέρος ήταν επικεντρωμένο στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα έχει τη συνολική στήριξη του πολιτικού συστήματος, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε τοπικό. Το δεύτερο μέρος είχε θέμα «Η πράσινη οικονομία ως μοχλός ανάπτυξης: προκλήσεις, προβλήματα και προοπτικές», ενώ στο τρίτο οι εργασίες συνεχίστηκαν γύρω από τη θεματική «Τοπική ανάπτυξη και πράσινη συνείδηση». Οι κύριοι ομιλητές συμφώνησαν μέσω των εισηγήσεών τους ότι στη χώρα μας τα νέα δεδομένα στην τοπική ανάπτυξη δημιουργούν την ανάγκη για την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, που θα βασίζεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).